Polityka prywatności

1. Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje zapewniają łatwy w nawigacji przegląd tego, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej strony internetowej. Termin "dane osobowe" obejmuje wszystkie dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu ochrony danych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych, które załączyliśmy pod tą kopią.

Rejestrowanie danych na tej stronie

Kto jest stroną odpowiedzialną za rejestrowanie danych na tej stronie internetowej (tj. "administratora")?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji "Informacje wymagane przez prawo" na tej stronie.

W jaki sposób rejestrujemy Twoje dane?

Zbieramy Twoje dane w wyniku udostępniania nam Twoich danych. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzasz w naszym formularzu kontaktowym.

Nasze systemy informatyczne automatycznie rejestrują inne dane podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas uzyskania dostępu do witryny). Informacje te są rejestrowane automatycznie po wejściu na tę stronę internetową.

Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy wzorców użytkowników.

Jakie przysługują Państwu prawa w odniesieniu do państwa informacji?

Użytkownik ma prawo do otrzymywania informacji o źródle, odbiorcach i celach swoich zarchiwizowanych danych osobowych w dowolnym momencie bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Masz również prawo zażądać sprostowania lub usunięcia Twoich danych. Prosimy o kontakt z nami w dowolnym momencie pod adresem ujawnionym w sekcji "Informacje wymagane przez prawo" na tej stronie internetowej, jeśli masz pytania dotyczące tej lub innych kwestii związanych z ochroną danych. Masz również prawo do zarejestrowania skargi we właściwej agencji nadzorującej.

Ponadto, w pewnych okolicznościach, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych w sekcji "Prawo do ograniczenia przetwarzania danych".

Narzędzia i narzędzia analityczne dostarczane przez strony trzecie

Istnieje możliwość, że twoje wzorce przeglądania zostaną statystycznie przeanalizowane podczas odwiedzania tej strony internetowej. Takie analizy są przeprowadzane przede wszystkim za pomocą plików cookie i tego, co nazywamy programami analitycznymi. Z reguły analizy twoich wzorców przeglądania są prowadzone anonimowo; wzory przeglądania nie mogą być prześledzić wstecz do Ciebie.

Użytkownik ma możliwość sprzeciwu wobec takich analiz lub uniemożliwić ich wykonanie, nie korzystając z niektórych narzędzi. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat narzędzi i opcji sprzeciwu, zapoznaj się z naszą deklaracją o ochronie danych poniżej.

2. Hosting

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę usług (hosta). Dane osobowe gromadzone na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach hosta. Mogą one obejmować między innymi adresy IP, żądania kontaktu, metadane i komunikaty, informacje o umowie, informacje kontaktowe, nazwy, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem witryny sieci Web.

Host jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego świadczenia naszych usług online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Nasz gospodarz będzie przetwarzać Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia jego obowiązków związanych z wykonywaniem zadań i przestrzegania naszych instrukcji w odniesieniu do takich danych.

Wykonanie umowy o przetwarzaniu danych

W celu zagwarantowania przetwarzania zgodnie z przepisami o ochronie danych, zawarliśmy umowę o realizację zamówienia z naszym gospodarzem.

3. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony internetowej i jej stron bardzo poważnie podchoują ochronę twoich danych osobowych. W związku z tym przetwarzamy Twoje dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą Deklaracją o ochronie danych.

Operatorzy tej strony internetowej i jej stron bardzo poważnie podchoują ochronę twoich danych osobowych. W związku z tym przetwarzamy Twoje dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą Deklaracją o ochronie danych.

Niniejszym informujemy, że przesyłanie danych przez Internet (tj. za pośrednictwem poczty e-mail) może być podatne na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o stronie odpowiedzialnej (określanej jako "administrator" w RODO)

Administratorem przetwarzania danych na tej stronie internetowej jest:

EUROLUB GmbH
Freisinger Straße 25-27
85386 Eching koło Monachium

Telefon: +49 (0) 81 65 95 91 – 0
E-mail: info@eurolub.com

Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, która w pojedynkę lub wspólnie z innymi osobami podejmuje decyzje co do celów i zasobów do przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Wyznaczenie inspektora ochrony danych zgodnie z wymogami prawa

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla naszej firmy.

Luisa Huber
Freisinger Straße 25-27
85386 Echingw pobliżu Monachium

Telefon: +49 8165 95 91-0
E-mail: luisa.huber@eurolub.com

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Możesz również w każdej chwili wycofać zgodę, którą już nam udzieliłeś. Aby to zrobić, wszystko, co musisz zrobić, to wysłać do nas nieformalne powiadomienie za pośrednictwem poczty e-mail. Pozostaje to bez uszczerbku dla zgodności z prawem gromadzenia danych, które miały miejsce przed wycofaniem zgody.

prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

W PRZYPADKU GDY DANE SĄ PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ART. 6 SEKT. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU SWOICH DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ WSZELKICH PROFILOWANIA OPARTYCH NA TYCH PRZEPISACH. ABY USTALIĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ DEKLARACJĄ O OCHRONIE DANYCH. JEŚLI ZAREJESTRUJESZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH DOTYCZY PROBLEM, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE PRZEDSTAWIĆ ISTOTNE PODSTAWY GODNE OCHRONY PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD TWOIMI INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB JEŚLI CELEM PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA UPRAWNIEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 SEKT. 1 RODO).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU PROWADZENIA BEZPOŚREDNIEJ REKLAMY, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELACH TAKICH REKLAM. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO POWIĄZANE Z TAKĄ BEZPOŚREDNIĄ REKLAMĄ. W PRZYPADKU SPRZECIWU PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE W CELACH REKLAMOWYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do zarejestrowania skargi we właściwej agencji nadzorczej

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo do zarejestrowania skargi w agencji nadzorczej, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle utrzymują miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym miało miejsce domniemane naruszenie. Prawo do wniesienia skargi obowiązuje niezależnie od innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki odwoławcze.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy przekazywali wszelkie dane, które automatycznie przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w celu realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadanym do odczytu maszynowego. Jeśli chcesz zażądać bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania, które przesyłasz nam jako operator strony internetowej, ta strona korzysta z protokołu SSL lub programu szyfrowania TLS. Możesz rozpoznać szyfrowane połączenie, sprawdzając, czy linia adresowa przeglądarki przełącza się z "http://" na "https://", a także przez pojawienie się ikony kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywowane, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje na temat, sprostowania i eliminacji danych

W zakresie obowiązujących przepisów prawa masz prawo w każdej chwili żądać informacji o swoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach, a także o celu przetwarzania Twoich danych. Użytkownik może również mieć prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu lub jakichkolwiek innych pytań dotyczących danych osobowych, nie wahaj się skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji "Informacje wymagane przez prawo".

Prawo do żądania ograniczeń przetwarzania

Masz prawo zażądać nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu można skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji "Informacje wymagane przez prawo". Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

  • W przypadku, gdy należy zakwestionować poprawność swoich danych zarchiwizowanych przez nas, zwykle potrzebujemy trochę czasu, aby zweryfikować to roszczenie. W czasie, gdy to dochodzenie jest w toku, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych.
  • W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych było/odbywało się niezgodnie z prawem, masz możliwość żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych w zamian za żądanie usunięcia tych danych.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych i potrzebujesz ich do korzystania, obrony lub dochodzenia uprawnień prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich eliminacji.
  • W przypadku zgłoszenia sprzeciwu zgodnie z art. 21 Sekt. 1 RODO, Twoje prawa i nasze prawa będą musiały być wyważone ze sobą. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli ograniczysz przetwarzanie swoich danych osobowych, te dane – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony uprawnień prawnych lub ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych względów interesu publicznego wymienionych przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

4. Rejestrowanie danych na tej stronie

Pliki cookie

W niektórych przypadkach nasza strona internetowa i jej strony używają tak zwanych plików cookie. Pliki cookie nie powodują uszkodzenia komputera i nie zawierają wirusów. Celem plików cookie jest uczynienie naszej strony internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczniejszą. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze użytkownika i przechowywane przez przeglądarkę.

Większość plików cookie, których używamy, to tak zwane "sesyjne pliki cookie". Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony. Inne pliki cookie pozostaną archiwizowane na Twoim urządzeniu do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej.

Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby upewnić się, że jesteś powiadamiany za każdym razem, gdy pliki cookie są umieszczane i aby umożliwić Ci akceptowanie plików cookie tylko w określonych przypadkach lub wykluczyć akceptację plików cookie w określonych sytuacjach lub ogólnie i aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli wyłączysz pliki cookie, funkcje tej strony internetowej mogą być ograniczone.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej lub w celu zapewnienia pewnych funkcji, z których chcesz korzystać (np. funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie art. 6 Sekta 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia, że technicznie wolne od błędów i zoptymalizowane świadczenie usług operatora. Jeżeli zażądano odpowiedniej umowy (np. umowy na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Dopasowanie do danychz. umowa może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Jeśli inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy wzorców przeglądania) powinny być przechowywane, są one adresowane oddzielnie w niniejszej Deklaracji o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca tej strony internetowej i jej stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które twoja przeglądarka komunikuje nam automatycznie. Informacje te obejmują:

  • Typ i wersja używanej przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • Adres URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas zapytania serwera
  • Adres IP

Te dane nie są scalane z innymi źródłami danych.

Dane te są zapisywane na podstawie art. 6 Sekta 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym obrazie i optymalizacji strony internetowej operatora. Aby to osiągnąć, pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz zapytanie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym, jak również wszelkie podane w nich dane kontaktowe będą przechowywane przez nas w celu obsługi Twojego zapytania i w przypadku, gdy będziemy mieli dalsze pytania. Nie będziemy udostępniać tych informacji bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Wniosek jest związany z realizacją umowy lub jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu żądań skierowanych do nas (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. ds. ds.

Informacje, które wprowadziłeś w formularzu kontaktowym, pozostaną z nami do czasu, gdy poprosisz nas o usunięcie danych, cofnięcie zgody na archiwizację danych lub jeśli cel, dla którego informacje są archiwizowane, nie istnieje (np. po zakończeniu naszej odpowiedzi na Twoje zapytanie). Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych – w szczególności okresów przechowywania.

Wniosek e-mailem, telefonem lub faksem

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, Twoje żądanie, w tym wszystkie wynikające z tego dane osobowe (imię i nazwisko, żądanie) będzie przechowywane i przetwarzane przez nas w celu przetworzenia Twojego żądania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Wniosek jest związany z realizacją umowy lub jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 RODO) i/lub naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu wniosków skierowanych do nas.

Dane przesyłane przez Użytkownika za pośrednictwem próśb o kontakt pozostają u nas do czasu, gdy poprosisz nas o usunięcie, cofnięcie zgody na przechowywanie lub cel wygaśnięcia przechowywania danych (np. po wypełnieniu twojego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

5. Media społecznościowe

Wtyczki Facebooka (przycisk Lubię to i udostępnij)

Zintegrowaliśmy wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostarczone przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, na tej stronie. Wtyczki Facebooka będą mogły rozpoznać za pomocą logo Facebooka lub przycisku "Lubię to" na tej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka jest dostępny pod następującym linkiem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Za każdym razem, gdy odwiedzasz tę stronę internetową i jej strony, wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie między twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. W rezultacie Facebook otrzyma informacje, które odwiedziłeś tę stronę internetową za pomocą wtyczki. Jeśli jednak klikniesz przycisk "Lubię to" na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoje konto na Facebooku, możesz połączyć zawartość tej witryny i jej stron ze swoim profilem na Facebooku. W rezultacie Facebook będzie mógł przydzielić wizytę na tej stronie i jej stronach do twojego konta użytkownika na Facebooku. Musimy podkreślić, że my jako dostawca strony internetowej nie mamy żadnej wiedzy na temat przekazywanych danych i ich wykorzystania przez Facebooka. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie danych osobowych Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook mógł przydzielić Twoją wizytę na tej stronie i jej stronach do twojego konta użytkownika na Facebooku, wyloguj się ze swojego konta na Facebooku, gdy jesteś na tej stronie.

Korzystanie z wtyczki Facebook opiera się na art. 6 Sekta 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w tym, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych.

Wtyczka Twittera

Mamy zintegrowane funkcje platformy mediów społecznościowych Twitter na tej stronie. Funkcje te są dostarczane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Podczas korzystania z Twittera i funkcji "Re-Tweet", odwiedzane strony internetowe są powiązane z Twoim kontem na Twitterze i ujawniane innym użytkownikom. Podczas tego procesu dane są również przesyłane do Twittera. Musimy podkreślić, że my, dostawcy strony internetowej i jej strony, nie wiemy nic o treści przekazywanych danych i korzystaniu z tych informacji przez Twittera. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie danych na Twitterze pod adresem: https://twitter.com/en/privacy.

Korzystanie z wtyczek Twittera opiera się na art. 6 Sekta 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w tym, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych.

Masz możliwość zresetowania ustawień ochrony danych na Twitterze w ustawieniach konta w https://twitter.com/account/settings.

Wtyczka LinkedIn

Ta strona korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do strony tej witryny, która zawiera funkcje LinkedIn, nawiązywać połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest powiadamiany, że odwiedziłeś tę stronę internetową ze swoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk "Poleć" LinkedIn i zalogujesz się na twoje konto LinkedIn w tym czasie, LinkedIn będzie w stanie przydzielić twoją wizytę na tej stronie do twojego konta użytkownika. Musimy podkreślić, że my jako dostawca stron internetowych nie mamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych i ich wykorzystania przez LinkedIn.

Korzystanie z wtyczki LinkedIn opiera się na art. 6 Sekta 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w tym, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie danych LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Wtyczka XING

Ta strona korzysta z funkcji sieci XING. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.

Za każdym razem, gdy jedna z naszych stron /stron, która zawiera funkcje XING, nawiązuje połączenie z serwerami XING. O ile nam wiadomo, nie skutkuje to archiwizowaniem jakichkolwiek danych osobowych. W szczególności usługa nie przechowuje żadnych adresów IP ani nie analizuje wzorców użytkowników.

Zastosowanie wtyczki XING opiera się na art. 6 Sekta 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w tym, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku udostępniania XING, zapoznaj się z Deklaracją ochrony danych Xing pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Wtyczka pinteresta

Na tej stronie używamy wtyczek społecznościowych sieci społecznościowej Pinterest. Sieć jest obsługiwana przez Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest").

Jeśli uzyskujesz dostęp do witryny lub strony zawierającej taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąza bezpośrednie połączenie z serwerami Pinteresta. Podczas tego procesu wtyczka przesyła dane dziennika na serwery Pinteresta w Stanach Zjednoczonych. Dane dziennika mogą ewentualnie zawierać Twój adres IP, adres odwiedzanych stron internetowych, które zawierają również funkcje Pinteresta. Informacje obejmują również typ i ustawienia przeglądarki, dane i czas zapytania, sposób korzystania z Pinteresta i pliki cookie.

Korzystanie z wtyczki Pinterest opiera się na art. 6 Sekta 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w tym, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu, zakresu i dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Pinterest, a także związanych z nim praw i opcji ochrony twoich prywatnych informacji, zapoznaj się z informacjami o prywatności danych Pinteresta pod adresem: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

6. Narzędzia analityczne i reklamy

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics i wykorzystanie tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 Sekta 1 lit. f RODO. Operator tej strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie wzorców użytkowników w celu optymalizacji zarówno usług oferowanych online, jak i działań reklamowych operatora. Jeżeli zażądano odpowiedniej umowy (np. umowy na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Dopasowanie do danychz. umowa może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Anonimizacja ip

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W rezultacie Adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, które ratyfikowały Konwencję o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed jej przekazaniem do Stanów Zjednoczonych. Pełny adres IP zostanie przesłany na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i skrócony tam tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z tej strony internetowej w celu generowania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług na rzecz operatora tej strony internetowej, które są związane z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przesłany w połączeniu z Google Analytics z przeglądarki użytkownika nie może być łączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Wtyczka przeglądarki

Użytkownik ma możliwość uniemożliwienia archiwizacji plików cookie poprzez wprowadzenie istotnych zmian w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Musimy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto użytkownik ma możliwość uniemożliwienia rejestrowania danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP) przez Google, a także przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sprzeciw wobec rejestrowania danych

Możesz zapobiec rejestrowaniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Spowoduje to umieszczenie pliku cookie opt-out, który uniemożliwia rejestrowanie twoich danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: dezaktywacja Google Analytics.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics, zapoznaj się z Oświadczeniem Google o ochronie danych pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Przetwarzanie danych umowy

W ramach korzystania z Google Analytics wykonaliśmy umowę o przetwarzaniu danych z Google i w pełni wdrażamy rygorystyczne postanowienia niemieckich agencji ochrony danych.

Okres archiwizacji

Dane dotyczące użytkownika lub poziomu incydentu przechowywanego przez Google połączonego z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników lub identyfikatorami reklam (np. plikami cookie DoubleClick, android id) zostaną zanonimizowane lub usunięte po upływie 14 miesięcy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij poniższy link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

7. Usługi niestandardowe

Podania o pracę

Oferujemy odwiedzającym witrynę możliwość składania do nas wniosków o pracę (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, za pośrednictwem usług pocztowych poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego online). Poniżej przedstawiamy informacje na temat zakresu, celu i wykorzystania danych osobowych zebranych od Ciebie w związku z procesem aplikacyjnym. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi prawami do prywatności danych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz że Twoje dane będą zawsze traktowane jako ściśle poufne.

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeśli złożysz nam podanie o pracę, będziemy przetwarzać wszelkie powiązane dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki wykonane podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.), jeśli są one zobowiązane do podjęcia decyzji dotyczącej zakładu lub stosunku pracy. Podstawą prawną ww. 6 Sekta 1 lit. b RODO (Ogólne Negocjacje Kontraktowe) oraz – pod warunkiem wyrażenia przez Państwa zgody – art. 6 Sekta 1 lit. a RODO. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę. W naszej firmie Twoje dane osobowe będą udostępniane wyłącznie osobom, które są zaangażowane w przetwarzanie Twojego wniosku o pracę.

Jeśli twoje podanie o pracę powinno doprowadzić do rekrutacji, przekazane przez Ciebie dane zostaną zarchiwizowane na podstawie § 26 Nowego RODO i art. 6 Sekta 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku pracy w naszym systemie przetwarzania danych.

Okres archiwizacji danych

Jeśli nie będziemy w stanie złożyć Ci oferty pracy lub odrzucisz oferty pracy lub wycofasz twojego wniosku, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania danych, które przesłałeś na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procedury składania wniosków (odrzucenie lub wycofanie wniosku). Następnie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Przechowywanie służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeśli okaże się, że dane będą wymagane po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu prawnego), usunięcie nastąpi tylko wtedy, gdy cel dalszego przechowywania nie będzie już miał zastosowania.

Dłuższe przechowywanie może mieć również miejsce, jeśli wyraziliŚcie zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub jeśli ustawowe wymogi dotyczące przechowywania danych wykluczają usunięcie.