200 l

EUROFUEL 4-TAKT® ENGINE FUEL - 200 L

Item no: 880200
€ 1 007,99 € 5,04/l
incl. VAT i Darmowa dostawa
€ 0,00

Specjalne paliwo o obniżonej zawartości zanieczyszczeń w celu ochrony środowiska i zdrowia. Lepsze spalanie eliminuje pozostałości na zaworach i tłokach, poprawiając wydajność i żywotność silnika.

Details

Specjalne paliwo o obniżonej zawartości zanieczyszczeń w celu ochrony środowiska i zdrowia. Lepsze spalanie eliminuje pozostałości na zaworach i tłokach, poprawiając wydajność i żywotność silnika.
Pojemność w litrach
Nr artykułu
880020
880200

Cechy

Pojemność w litrach:
200 l
Item no:
880200
Pliki do pobrania:

Danger

GHS02 GHS07 GHS08

NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Chronić przed dziećmi.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

W przypadku pożaru: Użyć… do gaszenia.

Działa drażniąco na skórę.

Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.