20 l

EUROMIX 2-TAKT® ENGINE FUEL - 20 L

Item no: 870020
€ 116,99 € 5,85/l
incl. VAT i Darmowa dostawa
€ 0,00

Gotowa do użycia specjalna mieszanina paliwowa, składająca się z alkilowanej benzyny i 2% w pełni syntetycznego dwusuwowego oleju, wolna od benzenu, o niskiej zawartości aromatów i siarki z obniżoną emisją cząstek i zanieczyszczeń w celu ochrony środow...

Details

Gotowa do użycia specjalna mieszanina paliwowa, składająca się z alkilowanej benzyny i 2% w pełni syntetycznego dwusuwowego oleju, wolna od benzenu, o niskiej zawartości aromatów i siarki z obniżoną emisją cząstek i zanieczyszczeń w celu ochrony środowisk
Pojemność w litrach
Nr artykułu
5 l
870005
870020
870060
870200

Cechy

Pojemność w litrach:
20 l
Item no:
870020
Pliki do pobrania:

Danger

GHS02 GHS07 GHS08

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

NIE wywoływać wymiotów.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Chronić przed dziećmi.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

W przypadku pożaru: Użyć… do gaszenia.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Działa drażniąco na skórę.

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.